TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2015


POD HASŁEM „Równość – od słów do czynów”

W ramach działań –  na holu, została przygotowana wystawa prac uczniowskich i informacje na temat edukacji globalnej.
Przygotowano również Ankietę – świadomego konsumenta.

Ponadto w ramach realizacji podstawy programowej, wychowawcy klas przeprowadzili lekcje wychowawcze, których celem było uzmysłowienie sobie przez wszystkich uczestników zajęć (uczniów i nauczyciela/-ki) możliwości różnych interpretacji fotografii oraz zwrócenie uwagi na fakt, że do dobrej zabawy nie są niezbędne kosztowne zabawki kupowane dzieciom przez dorosłych. Twórcze podejście i wspólna zabawa w grupie rówieśników może składać się na szczęśliwe dzieciństwo „w bloku socjalnym” i wszędzie indziej. Chodził o uzmysłowienie sobie przez dzieci, że do dobrej zabawy nie są konieczne kosztowne zakupy, ale na przykład przyjaźń, inwencja, kreatywność itd. Przeprowadzono również konkurs „Coś z niczego”.
Nauczyciele zajęć komputerowych przeprowadzili zajęcia związane z autorefleksją i odpowiedzią na pytanie czy uczniowie:

  • potrafią scharakteryzować siebie;
  • dostrzegają różnice i podobieństwa między sobą;
  •  określają swoją tożsamość poprzez to jak żyją, co lubią, gdzie mieszkają;

Zajęcia polegały na wykonaniu własnej tarczy herbowej. Odbyło się również spotkanie z wolontariuszem.