PERU – OJCZYZNA ZIEMNIAKA I PUSZCZY AMAZOŃSKIEJ.

24 listopada 2016 roku, po raz drugi klasa I b gościła w swojej sali p. Agnieszkę Sadowską – Konczal. Tym razem tematem lekcji było dalekie Peru- ojczyzna ziemniaka i puszczy amazońskiej. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o lasach tropikalnych i zwierzętach zamieszkujących ten rejon świata. Oglądały niezwykłe „rysunki” z Nasca. Same uzupełniały fragmenty tych rysunków według własnych pomysłów tworząc ciekawe prace. Głównym „bohaterem” spotkania był jednak ziemniak. To właśnie z ziemniaków robiły stempelki z napisem PERU. Obejrzały przygotowane przez swoją koleżankę Nicolę albumy. A na koniec obejrzały kilka ciekawych zdjęć z wakacyjnej podróży pani Pauliny Geisinger, którą na co dzień widzą w szkolnym sekretariacie.

EDUKACJA GLOBALNA DLA NAJMŁODSZYCH – LIBAN

Zaraz po feriach uczniowie klasy Ib kontynuując zajęcia z edukacji globalnej pogłębili swoją wiedzę o Libanie. Tym razem gościli w klasie p. Izabelę Kendakji, która
opowiedziała dzieciom o kraju, w którym urodziła się Maya. Wspólnie z Mayą obejrzeli ciekawe zdjęcia z wakacji w tamtym rejonie. Obejrzeli kolorową książeczkę dla dzieci
napisaną w języku arabskim. Ze zdumieniem przyjęli informację, że te książki czyta się zaczynając od końca. Dziewczynki z dużym zainteresowaniem oglądały i przymierzały
„hidżab” czyli strój arabskich dziewczynek. Wszyscy skosztowali libańskiego chleba. Kończąc zajęcia, Maya ze swoją mamą rozdały dzieciom przygotowane w domu kartki z imionami
klasowych kolegów i koleżanek w języku arabskim. To była naprawdę niezwykłe spotkanie.

EDUKACJA GLOBALNA DLA NAJMŁODSZYCH – NEPAL

W styczniu dzieci z klasy I b po raz ostatni gościły panią Agnieszkę – przedstawicielkę Ośrodka Działań Edukacyjnych „Źródła”, która przeprowadziła kolejne zajęcia
z cyklu edukacji globalnej dla najmłodszych. Tym razem dzieci przeniosły się do dalekiego Nepalu. Głównym celem zajęć było uświadomienie dzieciom znaczenia edukacji w życiu
człowieka. Zajęcia rozpoczęły szukaniem na mapie tego dalekiego kraju. Obejrzały piękne zdjęcia najwyższych gór swiata – Himalajów. Poznały ciekawostki związane z edukacją
dzieci w Nepalu oraz ulubioną zabawę dzieci tamtego rejonu „Machha machha bhyaguto czyli Ryba i żaba”. Dowiedziały sie też ciekawostek o „mandali”, z zapałem pokolorowały
własne projekty, a na zakończenie „czarowały” swoje marzenia nepalskim dzwonkiem.

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2016

Tegoroczny Tydzień Edukacji Globalnej był podsumowaniem działań związanych z realizacją projektu, w ramach którego uczniowie wykonali prace plastyczne pod hasłem przewodnim. Prace zostały zaprezentowane na holu szkoły oraz zinterpretowane przez uczniów według własnych wartości pod przewodnictwem nauczyciela. Uczniowie klas czwartych gościli na lekcjach wolontariusza, który przedstawił warunki życia w odległych krajach Ameryki Południowej.

Uczniowie przyjęli również zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji do udziału w konkursie, plastycznym „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”, który realizowany  jest w ramach projektu „Edukacja globalna. Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju”, współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2016.

EDUKACJA GLOBALNA

Projekt związany jest z wprowadzeniem uczniów w tematykę edukacji globalnej, która według definicji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat międzynarodowego rozwoju, ułatwia zrozumienie globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłania do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz prowadzi do osobistego zaangażowania i świadomego działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Uczniowie poprzez udział w projekcie uczą się współpracy i odpowiedzialności.

W ramach projektu zorganizowano Tydzień Edukacji Globalnej.

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2015


POD HASŁEM „Równość – od słów do czynów”

W ramach działań –  na holu, została przygotowana wystawa prac uczniowskich i informacje na temat edukacji globalnej.
Przygotowano również Ankietę – świadomego konsumenta.

Ponadto w ramach realizacji podstawy programowej, wychowawcy klas przeprowadzili lekcje wychowawcze, których celem było uzmysłowienie sobie przez wszystkich uczestników zajęć (uczniów i nauczyciela/-ki) możliwości różnych interpretacji fotografii oraz zwrócenie uwagi na fakt, że do dobrej zabawy nie są niezbędne kosztowne zabawki kupowane dzieciom przez dorosłych. Twórcze podejście i wspólna zabawa w grupie rówieśników może składać się na szczęśliwe dzieciństwo „w bloku socjalnym” i wszędzie indziej. Chodził o uzmysłowienie sobie przez dzieci, że do dobrej zabawy nie są konieczne kosztowne zakupy, ale na przykład przyjaźń, inwencja, kreatywność itd. Przeprowadzono również konkurs „Coś z niczego”.
Nauczyciele zajęć komputerowych przeprowadzili zajęcia związane z autorefleksją i odpowiedzią na pytanie czy uczniowie:

  • potrafią scharakteryzować siebie;
  • dostrzegają różnice i podobieństwa między sobą;
  •  określają swoją tożsamość poprzez to jak żyją, co lubią, gdzie mieszkają;

Zajęcia polegały na wykonaniu własnej tarczy herbowej. Odbyło się również spotkanie z wolontariuszem.

PROJEKT „AKADEMIA MAŁEGO POZNANIAKA”

W tym roku szkolnym wznowiliśmy zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I – III w ramach projektu „Akademia Małego Poznaniaka„. Kontynuujemy zajęcia z zakresu pomocy dzieciom zagrożonym dysleksją oraz z problemami w uczeniu się matematyki (prowadzący p. Anna Torzewska i p. Elżbieta Ratajczak – Drywa), zajęcia logopedyczne (prowadząca p. Małgorzata Jurga) oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej ( prowadząca p. Danuta Kuligowska). W klasach teatralnych odbędą się zajęcia dla dzieci, które chcą rozwijać swoje artystyczne pasje (prowadzące p. Ewa Matusik i p. Aleksandra Dobrzyńska). Projekt jest finansowany z funduszy europejskich i monitorowany przez Urząd Miasta Poznania

PROJEKT „AKADEMIA MAŁEGO POZNANIAKA” W NASZEJ SZKOLE

Projekt „Akademia Małego Poznaniaka” w naszej szkole
12 listopada 2012 roku rozpoczęły się w naszej szkole dodatkowe zajęcia dla uczniów z klas I – III w ramach projektu „Akademia Małego Poznaniaka„. Zajęcia będą realizowane w roku szkolnym 2012/13 oraz 2013/14. Zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zajęciach uczestniczą dzieci wyłonione na podstawie obserwacji i diagnoz, których rodzice wyrazili na to zgodę. Dzieci będą pracowały w małych grupach , co pozwoli na lepsze opanowanie zgłaszanych problemów. W ramach projektu w naszej szkole przewidziano następujące typy zajęć:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją (klasy I p. Alicja Jóźwiak, klasy II i III p. Anna Torzewska)
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (klasy II – III p. Elżbieta Ratajczak – Drywa)
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy (klasy I – III p. Małgorzata Jurga)
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy ( klasy I i II p. Danuta Kuligowska, klasy III p. Beata Kitowska)
  • zajęcia teatralne ( klasa I p. Ewa Matusik, klasa III p. Aleksandra Dobrzyńska)

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do wybranej formy pomocy dydaktycznej lub zajęć teatralnych zostali poinformowani o terminach przez wychowawców klas.