PROJEKT „AKADEMIA MAŁEGO POZNANIAKA”

W tym roku szkolnym wznowiliśmy zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I – III w ramach projektu „Akademia Małego Poznaniaka„. Kontynuujemy zajęcia z zakresu pomocy dzieciom zagrożonym dysleksją oraz z problemami w uczeniu się matematyki (prowadzący p. Anna Torzewska i p. Elżbieta Ratajczak – Drywa), zajęcia logopedyczne (prowadząca p. Małgorzata Jurga) oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej ( prowadząca p. Danuta Kuligowska). W klasach teatralnych odbędą się zajęcia dla dzieci, które chcą rozwijać swoje artystyczne pasje (prowadzące p. Ewa Matusik i p. Aleksandra Dobrzyńska). Projekt jest finansowany z funduszy europejskich i monitorowany przez Urząd Miasta Poznania