WIZYTA W RUMUNII

W dniach od 4-9 marca odbył się kolejny wyjazd nauczycieli naszej szkoły w ramach projektu Comenius. Tym razem spotkanie odbyło się w Rumunii w miejscowości Cosmesti. Obecni byli przedstawiciele wszystkich państw partnerskich tj. Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Turcji, Łotwy, Rumunii i Polski. Program wizyty zawierał między innymi:

  • wizytę w Secondary School w Cosmesti i obserwację lekcji prowadzonych przez nauczycieli matematyki, plastyki, techniki itp.
  •  występy dziecięcego zespołu tańca ludowego
  • spotkania z przedstawicielami władz i kościoła
  • prezentacje systemów edukacji przygotowanych przez dyrektorów szkół krajów partnerskich
  • konferencje, których celem było omówienie harmonogramu kolejnych wizyt oraz planowanych działań.

Wizyta przebiegała w bardzo serdecznej atmosferze. Kolejne spotkanie planowane jest w maju we Włoszech.