PROJEKT „AKADEMIA MAŁEGO POZNANIAKA” W NASZEJ SZKOLE

Projekt „Akademia Małego Poznaniaka” w naszej szkole
12 listopada 2012 roku rozpoczęły się w naszej szkole dodatkowe zajęcia dla uczniów z klas I – III w ramach projektu „Akademia Małego Poznaniaka„. Zajęcia będą realizowane w roku szkolnym 2012/13 oraz 2013/14. Zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zajęciach uczestniczą dzieci wyłonione na podstawie obserwacji i diagnoz, których rodzice wyrazili na to zgodę. Dzieci będą pracowały w małych grupach , co pozwoli na lepsze opanowanie zgłaszanych problemów. W ramach projektu w naszej szkole przewidziano następujące typy zajęć:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych dysleksją (klasy I p. Alicja Jóźwiak, klasy II i III p. Anna Torzewska)
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (klasy II – III p. Elżbieta Ratajczak – Drywa)
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy (klasy I – III p. Małgorzata Jurga)
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy ( klasy I i II p. Danuta Kuligowska, klasy III p. Beata Kitowska)
  • zajęcia teatralne ( klasa I p. Ewa Matusik, klasa III p. Aleksandra Dobrzyńska)

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do wybranej formy pomocy dydaktycznej lub zajęć teatralnych zostali poinformowani o terminach przez wychowawców klas.